All Posts

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

YENİ TIBBİ CİHAZ TÜZÜĞÜ (MDR) KAPSAMINA DÂHİL EDİLEN TIBBİ AMAÇLI OLMAYAN ÜRÜNLER (EK XVI) HAKKINDA DUYURU

AB Komisyonu tarafından tıbbi cihazlara ilişkin hazırlanan (AB) 2017/745 (MDR) ve (AB) 2017/746 (IVDR) sayılı Tüzükler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak 25.05.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sırasıyla 26.05.2020 ve 26.05.2022 tarihlerinden itibaren uygulanacaktır. İlgili Tüzüklerin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar Kurumumuzca yoğun bir şekilde yürütülmektedir. İmalatçının estetik iddialar ya da tıbbi olmayan…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

TCESİS 25.02.2020 TARİHLİ SINAV HAKKINDA

TCESİS sınavı 25.02.2020 Salı günü yapılacaktır. 25.02.2020 tarihli sınav dönemine ait en son eğitim grubunun eğitimleri  18.02.2020 tarihinde açılacaktır. Eğitime katılacak adayların eğitimlerinin açılabilmesi için, online başvuruya ek olarak, en geç  17.02.2020 günü saat 18:00 ‘e kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

2020/KK-2 Sayılı Tıbbi Cihaz Kayıt ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları ile ilgili 2019/KK-9 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru

Bilindiği üzere, 02/06/2017 tarihli ve E.1967 sayılı ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz Kayıt Ekranları Açılışı konulu makam oluru ile birlikte 12/06/2017 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi cihazların ve bunlarla ilişkili belgelerin kayıtları ÜTS üzerinden gerçekleştirilmektedir. 09/07/2019 tarihinde yayınlanan “2019/KK-9 Sayılı Tıbbi Cihaz Kayıt…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

Sayılı Belge Geçerlilik Süresi Dolan veya Dolmak Üzere Olan Belgelere Bağlı Ürünler İçin Sistemde Kalma Süresi Tanımlandırılması Hakkında 2019/KK-6 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru

Bilindiği üzere, 02/06/2017 tarihli ve E.1967 sayılı ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz Kayıt Ekranları Açılışı konulu  makam oluru ile birlikte 12/06/2017 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi cihazların kayıtları ÜTS üzerinden gerçekleştirilmektedir. ÜTS’de veri girişi yapmakta olan ithalatçı ve imalatçıların, sisteme geçiş aşamasında herhangi…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükmü doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2020 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” anılan Usul ve Esasların ekinde (EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

Sistem İşlem Paketleri Hakkında Duyuru

ÜTS’de bulunan Sistem İşlem Paketi türündeki cihazlar için takip konfigürasyonu tanımlanmış olup söz konusu ürünler için tekil ürün hareket bildirimleri yapılabilir durumdadır. İlgili ürünlerin stok bildirimlerinde içeriğindeki tekil ürünlerin bilgileri alınamayacağı için stok bildirimi yapılmamaktadır. Bu sebeple halihazırda bayilik bağlantısı bulunan firmaların ellerinde bulunan sistem işlem paketi türündeki cihazların tekil…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

2017/746 sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırması Kapsamında Hazırlanan “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Duyuru

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin Tüzük’e  paralel olarak “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı,  maddeler ve ekler halinde karşılaştırma tabloları, Tüzük metni ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form https://www.titck.gov.tr/duyuru/bolumunde-ab-2017-746-sayili-tuzuk-un-uyumlastirmasi-kapsaminda-hazirlanan-in-vitro-tani-tibbi-cihazlarina-dair-yonetmelik-taslagi-hakkinda-duyuru-30122019173348 adresinde görüşe sunulmuştur. İlgili…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

2017/746 sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırması Kapsamında Hazırlanan “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Duyuru

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin Tüzük’e  paralel olarak “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı,  maddeler ve ekler halinde karşılaştırma tabloları, Tüzük metni ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form https://www.titck.gov.tr/duyuru/bolumunde-ab-2017-746-sayili-tuzuk-un-uyumlastirmasi-kapsaminda-hazirlanan-in-vitro-tani-tibbi-cihazlarina-dair-yonetmelik-taslagi-hakkinda-duyuru-30122019173348 adresinde görüşe sunulmuştur. İlgili…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

TITCK 2020 Fiyat Listesi Yayınlanmıştır

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2020 YILI fiyat tarifesi yayınlanmıştır. Aşağıda Tıbbi Cihaz Satış ve Uygulama Merkezleri ile İlgili İş ve İşlemlere ait fiyat bilgilerini bulabilirsiniz. Detaylı fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz. 2020 YILI ÜCRETİ (TL) Tıbbi Cihaz Satış ve Uygulama Merkezleri ile İlgili İş ve İşlemler Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki…

continue

Tıbbi Cihaz Tüzüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca,…

continue

Bu işte beraberiz.. Let's walk together...