Kimyasal Ürün Danışmanlığı

KKDİK Nedir ?

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kkdik Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. KKDİK Yönetmeliği maddelerin piyasaya arzını, imalatını, maddelerin kendi hallerinde ya da bir karışım içerisinde veya bir eşya içerisinde kullanımlarını ve piyasaya arzlarını kapsamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

KKDİK Yönetmeliği Nedir?

(TURK REACH ‘i şeklinde de anılan) KKDİK Yönetmeliği, kimyasallara ilişkin önceki yasal çerçeveyi geliştirmek ve düzenlemek üzere yürürlüğe girmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği’ne uyulmasını sağlamak için kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir. KKDİK Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata Bakanlık yardım masasında yer verilmiştir. Bakanlık yardım masası kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde faaliyet göstermektedir. KKDİK Yönetmeliği Rehber Dökümanları, yasal metne ilişkin açıklayıcı ve bütünleyici bilgileri sağlamaktadır. Rehber Dokümanlar yardım masasında http://kimyasallar.csb.gov.tr/rehber-dokumanlar/18 adresinde yer almaktadır.

 

KKDİK Yönetmeliğini Kimler Uygulayacaktır ?

KKDİK Yönetmeliği yılda 1 ton ve üzerinde imal edilen ya da ithal edilen (tek başına, karışım içerisindeki ya da eşya içerisindeki) maddelere uygulanır

KKDİK Yönetmeliği Danışmanlık Hizmeti

KKDİK Yönetmeliği Danışmanlığı kapsamında şirketinizde ithal ettiğiniz veya imal ettiğiniz kimyasal maddelerinizi stratejik plan geliştirerek en uygun süreç aşamaları oluşturmaktadır. Bu süreçlerde kayda tabi olan maddelerin belirlenmesi, muaf maddelerin belirlenmesi, kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin belirlenmesi, kısıtlı kullanıma tabi olan maddelerin belirlenmesi ve yasaklı maddelerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu adımın ardından kayda tabi olan maddelerin kayıt stratejileri belirlenmektedir. En etkili stratejiyi benimsemenize yardımcı olmak için şirketler ve diğer paydaş grupları içindeki TURK REACH / KKDIK ile ilgili Mevzuatı desteklemek için uzman danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • İmal ve İthal edilen maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK kapsam dışı maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK Muaf Maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK kapsamında maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK Ek 17 Kısıtlama tabi maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK EK 14 İzne tabi maddelerin belirlenmesi,
 • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması,
 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS / GBF) / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (e-SDS / GGBF)
 • Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti,
 • Tek Temsilcilik Hizmeti,
 • Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF)/Substance Information Exchange Forum (SIEF )Yönetimi,
 • Konsorsiyum Yönetimi,

 

Medic Eğitim ve Danışmanlık olarak KKDİK Konusunda da almak istediğiniz tüm bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Alın

Formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağız.
  Bu işte beraberiz.. Let's walk together...