MSDS/GBF Hazırlığı

Ürün Takip Sistemi

MSDS kelime anlamı olarak “Material Safety Data Sheet” ifadesinin baş harflerini temsil etmektedir. Türk mevzuatlarındaki karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu” dur. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) kimyasal madde veya karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, fiziko kimyasal risklerini açıklayan ayrıca ilgili tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri de içeren 16 adet ana başlık ve 48 adet alt başlıktan (KKDİK uyumlu Genişletilmiş GBF’ler de 49 adet alt başlık bulunur) oluşan kimyasal güvenlik belgesidir.

23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre Güvenlik Bilgi Formları yönetmeliğe göre sertifikalandırılmış Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanmalıdır. 31/12/2023 tarihine kadar Güvenlik Bilgi Formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre de hazırlanabilir. Güvenlik Bilgi Formları Türkçe olmak zorundadır.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlamak için sadece sertifika sahibi olmak yeterli değildir. Türk ve Avrupa mevzuat ve yasal süreçlerine hâkim olmak, zararlılık tespiti ve hesaplamalarında titiz davranmak ve çokça tecrübe sizi daha başarılı sonuçlara ulaştıracaktır.

Alanında deneyimli Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız ile Güvenlik Bilgi Formlarınızı hızlı bir şekilde mevzuatlara uygun hazırlar ve teslim ederiz.

Ayrıca,13 Aralık 2014’ten önce hazırlanmış tüm güvenlik bilgi formlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Bu tarihten önce hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlarınızı mevzuata uygun bir şekilde güncellenmesi, tedarikçinizden sağladığınız SDS, MSDS bilgileri ile Güvenlik Bilgi Formlarınızın Türkçe olarak yeniden düzenlenmesi, ihracatlarınız da kullanılmak üzere ürünlerinizin gideceği ülke mevzuatlarına uygun olarak Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ile ilgili de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Alın

Formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağız.
    Bu işte beraberiz.. Let's walk together...