Deterjan ve Hava Aromatize Edici Ürün Bildirimleri

Ürün Takip Sistemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ve Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğe uygun olarak, Deterjanlar ve hava aromatize edici ürünler için piyasaya arzdan sorumlu olan üretici/ithalatçı firmalar ürünü piyasaya ilk kez arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunması gerekmekteydi. Bu tebliğler 23 Aralık 2017 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik değişliği ile Deterjanlar ve Hava Aromatize Edici Ürünler bildim yapılmadan piyasaya arz edilebilirler. Deterjanlar ve Hava Aromatize Edici Ürünleri Kontrolleri piyasa gözetimi ve denetimi olarak devam etmektedir.

27/01/2018 tarihli 30314 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ile deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilmesine ilişkin;

  1. a) Deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalana bilirliğine dair kuralları,
  2. b) Biyolojik parçalana bilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları ya da yasaklamaları,
  3. c) İçerdikleri koku alerjenleri de dâhil olmak üzere deterjanların etiketindeki ek bilgilere ilişkin kuralları,

ç) İmalatçıların Bakanlığa ve sağlık personeline ibraz etmek üzere bulundurması gereken bilgileri,

  1. d) Tüketicilere yönelik çamaşır deterjanlarında ve tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi

deterjanlarında fosfat ve diğer fosfor bileşiği içeriğine dair kısıtlamaların kontrolleri mevzuat kapsamında devam etmektedir.

Piyasa gözetim ve denetimlerinde etiketlerin mevzuata uygun hazırlanması, teknik dosyalarınızın mevzuata uyumunun kontrolü veya yeniden hazırlanması ve teknik dosya içerisindeki Güvenlik bilgi formlarınızın (GBF/MSDS) hazırlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Alın

Formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağız.
    Bu işte beraberiz.. Let's walk together...