GS1 BARKOD BAŞVURUSU

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) Nedir?

Ticari ürün, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasında sipariş edilen, satılan, dağıtımı yapılan, yer değiştiren ya da satın alınan, dolayısıyla başta fiyatı olmak üzerine bütün tanımlayıcı bilgilerine ihtiyaç duyulan mal ya da hizmettir. Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, ürün çeşidini dünya üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tanımlayan numaraya GTIN denir. GTIN veritabanlarında tutulan ürün bilgisine erişim sağlayan bir anahtar görevi görür ve ADC (Automatic Data Capture – Otomatik Veri Toplama) uygulamalarında kullanılır.

Ürünlerini perakende satış noktasında satmak isteyen firmanın GS1 Türkiye’ye başvurusu sonucunda, firmaya ihtiyaca göre 7,  8, 9, 10, 11  ya da 12  basamaklı bir GS1 Firma Öneki tahsis edilir. Firma ürünlerini, öneki 7 basamaklıysa 00000’dan, 8 basamaklıysa 0000’dan, 9 basamaklıysa 000’dan , 10 basamaklıysa 00’dan, 11 basamaklıysa 0’dan başlayarak numaralandırır ve numaralandırmaya ardışık olarak devam eder. Örneğin GS1 firma öneki 9 basamaklıysa, önekin sonuna ürünlerini numaralandırmak 000’dan başlayarak 1 artan şekilde 999’a kadar 3 basamak ekler (000,001,002,003,…..,999 şeklinde)

Firma tarafından üretilen bu ürün numaraları GS1 Firma Önekinin sonuna eklenir ve böylece GTIN’in ilk 12 basamağı oluşturulmuş olur. GTIN numarasının 13. ve son basamağı kontrol basamağı adı verilen bir basamaktır ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.

 

GS1 Barkod başvurunuzun oluşturulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GS1 sistemine ait 2020 yılı kayıt ücretleri aşağıda ki tablolarda listelenmiştir.

− Faks, telefon ve e-posta aracılığı ile başvuruda bulunulamaz. Eksik evrak ve fotokopi ile yapılan başvurular işleme alınmaz.

− Başvurusunu tamamlayıp GS1 Türkiye Sistemi’ne üye olan firmaya; üyelik tescil belgesikargoile gönderilir, üyeliğe ilişkin firma önek numarası eposta ile bildirilir, belgeeldenteslimedilmez. − Başvurusunu tamamlayıp GS1 Türkiye Sistemi’ne üye olan firma, üye olduğu yıl hariç her yılGS1 Türkiye’ye numara kullanım ücreti ödemelidir. Kullanım ücreti her yıl faturalandırılarak üye firmaya gönderilecektir. − Kitap, dergi ve benzer süreli yayınlar için alınması gereken ISBN ve ISSN numaraları, Kültür veTurizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Bilgi Alın

Formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağız.
    Bu işte beraberiz.. Let's walk together...