Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünleri Bildirimi

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerinin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, ihracatı, tanıtımı ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 17 Aralık 2011 tarihinde Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik gereğince Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünü üretmek, ürettirmek, ithal veya ihraç etmek ve piyasaya sunmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.

Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünü yönetmeliği ;

  • Kozmetik ürünleri,
  • İçme sularına katılarak kullanılan ve sulardaki istenmeyen maddeleri uzaklaştıran veya bağlayan klor nötralizanları gibi ürünleri,
  • Hayvan barınaklarında kullanılan altlıkların nem ve koku gibi özellikleri üzerine etkiyen düzenleyicileri,
  • Esas olarak tıbbi bir etkisi olmayan ancak içerdiği maddeler nedeniyle esas tedaviye yardımcı olarak kullanılan, harici uygulamaya özgü ve kozmetik benzeri ürünleri,
  • Akvaryum sularında kullanılmak suretiyle hayvanların yaşam ortamını iyileştirmeye yönelik ürünleri kapsar.

Bunlar ilaç iddiası taşımayan, tedavi edici olmayan ancak hayvan sağlığı için kullanılan destekleyici ürünlerdir. İlaçlar bu mevzuat kapsamında değerlendirilmez.

Bu yönetmelik kapsamında bildirim sahiplerinin, veteriner hekim, eczacı, kimyager veya kimya mühendisi meslek gruplarından bir kişiyi sorumlu personel olarak görevlendirmesi gerekmektedir.

Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünü bildirimleri için,

Ürün Etiketinin mevzuata uygun hazırlanması,

Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması,

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürün Kayıt Dosyası hazırlanması ve başvuru yapılması,

Başvuru takibi ve gerekli evrakların düzenlenmesi için profesyonel destek veriyoruz

Mevzuatın getirdiği tüm sorumluluklarınızda profesyonel yardım ve danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Alın

Formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağız.
    Bu işte beraberiz.. Let's walk together...