31.12.2019 tarihli ve E.3-4673 sayılı Makam Oluru ile güncellenen “Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0” aşağıda  yer almaktadır.

Kozmetik Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve  üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi,   kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak  kullanıldığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. Kozmetik Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan “Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikleri varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.” ifadesi gereğince iş bu Kılavuz “organik” veya “doğal” ibareleri içeren kozmetik ürünlerin kapsamına, içeriklerine ve iddialarına ilişkin olarak üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.

Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0

Bu işte beraberiz.. Let's walk together...